Activiteit Workshops

In Het Activeringshuis bieden verschillende aanbieders uiteenlopende workshops aan. Hieraan kunnen meerdere kandidaten tegelijk deelnemen. De saamhorigheid die hierdoor ontstaat, vergroot het netwerk en de wilskracht om verder te komen.

Desondanks merken we dat we toch het afgelopen jaar veel individueel gedaan hebben. Het is en blijft kijken naar het individu en wat het individu nodig heeft. Wij leveren van maatwerk is dan ook voor ons heel belangrijk.